Znaleziono 3 artykuły

Antoni Smołalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna i zasada samorządności szkoły Antoni Smołalski s. 7-13
Uposażenie nauczycieli w średniowiecznej Polsce Antoni Smołalski s. 39-45
"Paradygmaty i historiozofia pedagogiki", Antoni Smołalski, Wrocław 2009 : [recenzja] Piotr Kowolik Antoni Smołalski (aut. dzieła rec.) s. 213-215