Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Smoleński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologia moralna wobec potrzeb świata współczesnego : z moralnych aspektów Konstytucji pastoralnej "Gaudium et spes' Stanisław Smoleński s. 19-29
Wkład polskiej myśli teologicznej w odnowę katolickiej teologii moralnej w latach 1880 do 1939 Stanisław Smoleński s. 287-334
Perspektywy nowych naświetleń klasycznej definicji cnoty... Stanisław Smoleński s. 471-488
Nowa typologia ascetyczna Stanisław Smoleński s. 501-519