Znaleziono 1 artykuł

Paweł Snopek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uprawnienia i obowiązki bibliotek w świetle przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych : zagadnienia wybrane Paweł Snopek s. 60-67