Znaleziono 4 artykuły

Janusz R. Sobczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dobre obyczaje w nauce – geneza i kierunki zmian obyczajów w naukach o zarządzaniu Małgorzata Kołodziejczak Janusz R. Sobczyk s. 69-76
Obyczajowość rynkowa w życiu uczelni i procesie kształcenia – stan obecny i jego konsekwencje Małgorzata Kołodziejczak Janusz R. Sobczyk s. 77-83
Człowiek i organizacja – dylematy autonomii jednostki Janusz R. Sobczyk s. 331-337
Kultura organizacyjna – jej rola i funkcje w zarządzaniu : w ocenie etycznej Janusz R. Sobczyk Magdalena Zalewska s. 333-340