Znaleziono 6 artykułów

Marek Sobczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The problem of «causa conditionis» in the settlements of Roman jurists and in modern Polish unjustified enrichment law Marek Sobczyk s. 29-42
Pojęcie siły wyższej ("force majeure") w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Marek Sobczyk s. 81-99
Wpływ prawa rzymskiego na kształtowanie się współczesnych teorii siły wyższej Marek Sobczyk s. 173-193
Pojęcie "causa" w źródłach prawa rzymskiego odnoszących się do bezpodstawnego wzbogacenia Marek Sobczyk s. 269-294
Prawo rzymskie przed sądami Wspólnot Europejskich Marek Sobczyk s. 279-294
"Siła wyższa w rzymskim prawie prywatnym", Marek Sobczyk, Toruń 2005 : [recenzja] Przemysław K. Grabowski Marek Sobczyk (aut. dzieła rec.) s. 347-353