Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Soja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Biegunowość i dynamika sceny globalnej w pierwszej dekadzie XXI wieku", red. Jerzy Świeca, Ireneusz Kraś, Małgorzata Soja, Częstochowa 2011 : [recenzja] Jakub Olchowski Ireneusz Karaś (aut. dzieła rec.) Małgorzata Soja (aut. dzieła rec.) Jerzy Świeca (aut. dzieła rec.) s. 105-109
"Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w.", red. Ireneusz Kraś, Warszawa 2016 : [recenzja] Małgorzata Soja Ireneusz Kraś (aut. dzieła rec.) s. 454-457