Znaleziono 6 artykułów

Wojciech Sokół

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytucjonalizacja Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej : pomiędzy izolacją a relewancją polityczną Wojciech Sokół Marek Żmigrodzki s. 71-87
Kryterium ideologiczne i programowe w klasyfikacji partii politycznych Wojciech Sokół s. 1, 89-98
Partie polityczne w mechanizmach demokracji parlamentarnej Wojciech Sokół Marek Żmigrodzki s. 99-108
System partyjny współczesnej Szwajcarii Wojciech Sokół s. 133-149
"Teoria partii politycznych", Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki, Wojciech Sokół, Lublin 1995 : [recenzja] Małgorzata Podolak Marek Chmaj (aut. dzieła rec.) Wojciech Sokół (aut. dzieła rec.) Marek Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 203-204
Legitymizacja systemu politycznego — jako kategoria analityczna Wojciech Sokół s. 231-242