Znaleziono 6 artykułów

Patrycja Sokołowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bilans działalności misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie Patrycja Sokołowska s. 110-126
RFN–Unia Europejska i Pakt Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej Patrycja Sokołowska s. 205-237
Policja w Bośni i Hercegowinie jako przykład niewydolności systemu bezpieczeństwa narodowego Patrycja Sokołowska s. 269-283
Nagroda Rządu Polski i Niemiec za 2008 rok Patrycja Sokołowska s. 270-271
"Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach 1990–2005", Patrycja Sokołowska, Toruń 2010 : [recenzja] Artur Drzewicki Patrycja Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 374-376
Ochrona praw człowieka i mniejszości narodowych w Kosowie - spokojnie, ale niestabilnie Patrycja Sokołowska s. 381-382