Znaleziono 6 artykułów

Dariusz Sokołowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Popytowe uwarunkowania indywidualnego osadnictwa turystycznego w Polsce Czesław Adamiak Dariusz Sokołowski s. 27-43
Miasta zdegradowane w południowej części województwa mazowieckiego Dariusz Sokołowski s. 33-42
New towns in Poland Dariusz Sokołowski s. 149-160
Changes of service structure in Polish cities during system transformation Dariusz Sokołowski s. 183-190
Prawo stron do apelacji w kanonicznym prawie procesowym Dariusz Sokołowski s. 259-264
"Sakrament święceń (kanony 1008-1054)", M. Pastuszko, Kielce 2008 : [recenzja] Dariusz Sokołowski Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 531-533