Znaleziono 1 artykuł

Franciszek Sokulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"W kraju i nad Bosforem (1830-1851) : fragmenty życia i listy", Franciszek Sokulski; do druku przygotował, wstępem i przypisami zaopatrzył Marian Tyrowicz, Wrocław 1951 : [recenzja] Henryk Batowski Franciszek Sokulski (aut. dzieła rec.) Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 451-453