Znaleziono 7 artykułów

Ryszard Solik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dylematy nadmiaru Ryszard Solik s. 7-12
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sztuka a sztuka ludowa : rozważania o pojęciach, powinowactwie i relacjach : rekonesans Ryszard Solik s. 7-15
Nieuchronność interpretacji a doświadczenie sztuki Ryszard Solik s. 13-23
Sztuka kluczenia, czyli gra włączonego z wykluczonym Ryszard Solik s. 53-61
O doświadczeniu sztuk wizualnych w programie edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Ryszard Solik s. 65-72
Między tradycją a współczesnością : kilka uwag o niektórych perspektywach dydaktyki artystycznej Ryszard Solik s. 137-149
Powinowactwo sztuk w przestrzeni edukacji artystycznej Ryszard Solik s. 248-256