Znaleziono 9 artykułów

Agnieszka Stępkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakaz obciążania nieruchomości posagowych w rzymskim prawie klasycznym Agnieszka Stępkowska s. 7-21
Ochrona majątku posagowego w kontekście manumissio servi dotalis Agnieszka Stępkowska s. 55-73
De iure dotium : XII tytuł V księgi Kodeksu Justyniańskiego : tekst - tłumaczenie - komentarz Agnieszka Stępkowska s. 169-201
Ustanowienie a ukonstytuowanie się posagu w rzymskim prawie klasycznym Agnieszka Stępkowska s. 195-218
«Dos recepticia» i «dos aestimata» w świetle «lex Iulia de fundo dotali» Agnieszka Stępkowska s. 203-217
II Sesja Międzynarodowej Szkoły Prawa Rzymskiego, Warszawa 4-20 września 2002 roku Agnieszka Stępkowska s. 234-238
O "actio rei uxoriae" przekształconej w "actio ex stipulatu" i o naturze nadanej posagom - 13 tytuł 5 księgi Kodeksu Justyniańskiego : tekst - tłumaczenie - komentarz Agnieszka Stępkowska s. 243-280
Charakter zakazu alienacji nieruchomości posagowych w rzymskim prawie klasycznym Agnieszka Stępkowska s. 295-316
Zjazd Katedr Prawa Rzymskiego : Ostróda, 16-18 czerwca 2006 roku Agnieszka Stępkowska s. 391-393