Znaleziono 15 artykułów

Aleksander Stępkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie się mieszanego systemu szkockiego prawa prywatnego w XIX i XX wieku Aleksander Stępkowski s. 57-92
Kształtowanie się zasad publicznej dostępności informacji o działalności instytucji Wspólnot Europejskich Aleksander Stępkowski s. 59-84
Rozwój instytucji trustu w prawie szkockim Aleksander Stępkowski s. 91-127
Między sprawiedliwością a treścią prawa stanowionego : kształtowanie się zasady proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Aleksander Stępkowski s. 107-131
Problem "istoty" prawa podstawowego w perspektywie klasycznych teorii prawa podmiotowego Aleksander Stępkowski s. 115-126
"Trusts. A comparative study" Maurizio Lupoi, Cambridge 2000 : [recenzja] Aleksander Stępkowski Maurizio Lupoi (aut. dzieła rec.) s. 184-191
Nadużycie prawa podmiotowego w świetle jurysprudencji kulturowej Aleksander Stępkowski Tomasz Giaro (aut. dzieła rec.) s. 189-219
Wawrzyniec Grzymała Goślicki - życie i działalność Aleksander Stępkowski s. 225-241
"Stanisław Starzyński (1853-1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego", Adam Redzik, Warszawa-Kraków 2012 : [recenzja] Aleksander Stępkowski Adam Redzik (aut. dzieła rec.) s. 225-237
Działalność organizacji obywatelskich w Szkocji : historia i perspektywy rozwoju Aleksander Stępkowski s. 253-282
Wokół problematyki nadużycia prawa podmiotoweg Aleksander Stępkowski Franciszek Longchamps de Bérier (aut. dzieła rec.) s. 255-274
Abusus iuris a nadużycie prawa Tomasz Giaro Aleksander Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 273-291
Rzymski zakaz nadużycia praw podmiotowych w świetle nowej jurysprudencji pojęciowej Tomasz Giaro Aleksander Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 279-300
"O senatorze doskonałym studia. Prace upamiętniające postać i twórczość Wawrzyńca Goślickiego", pod red. Aleksandra Stępkowskiego, Warszawa 2009 : [recenzja] Łukasz Marzec Aleksander Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 343-352
Krótko o nadużyciu Aleksander Stępkowski s. 349-351