Znaleziono 14 artykułów

Marek Stępniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W piątą rocznicę śmierci biskupa Józefa Rozwadowskiego Marek Stępniak s. 5-14
Kryzys gospodarczy czy kryzys moralny? : refleksja w świetle nauczania społecznego Kościoła Marek Stępniak s. 41-48
Nauczanie biskupa Józefa Rozwadowskiego – bibliografia Marek Stępniak s. 45-48
Koncepcja człowieka a pozytywny porządek świata Marek Stępniak s. 61-71
Duszpasterstwo i nowa ewangelizacja jako dwa kierunki misji Kościoła katolickiego w Polsce : perspektywa teologiczno-socjologiczna Marek Stępniak s. 91-101
Rola rodziny i zrzeszeń katolickich w tworzeniu kapitału społecznego Marek Stępniak s. 125-126
Rozwój człowieka – rozwój świata – refleksja w rocznicę wielkich papieskich encyklik społecznych Marek Stępniak s. 149-156
Koncepcja przedsiębiorstwa w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego Marek Stępniak s. 157-166
Religijność młodzieży polskiej w okresie przemian społecznych Marek Stępniak s. 181-198
Opcja preferencyjna na rzecz ubogich : od Vaticanum II do Katechizmu Kościoła Katolickiego Marek Stępniak s. 211-218
Akcja Katolicka w Polsce i w diecezji łódzkiej w okresie międzywojennym : refleksja historyczna w 10. rocznicę powołania Akcji Katolickiej Diecezji Łódzkiej Marek Stępniak s. 215-231
Etyczne aspekty założeń i realizacji Strategii Lizbońskiej w świetle nauczania COMECE Marek Stępniak s. 289-296
Koncepcja rozwoju w nauczaniu społecznym Kościoła Marek Stępniak s. 329-339
„Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła”, red. W. Bołoz, G. Hover, Warszawa 2001 : [recenzja] Marek Stępniak W. Bołoz (aut. dzieła rec.) G. Hover (aut. dzieła rec.) s. 350-354