Znaleziono 1 artykuł

Bartłomiej Starzec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem rewindykacji w II Rzeczypospolitej dóbr objętych konfiskatą po powstaniu styczniowym przez rządy carskie Bartłomiej Starzec s. 83-107