Znaleziono 5 artykułów

Dorota Starzyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w strukturze i dynamice bezpośrednich inwestycji zagranicznym w polskim przemyśle przetwórczym Jerzy Różański Dorota Starzyńska s. 9-19
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora usług według poziomu zaangażowanej wiedzy Dorota Starzyńska s. 123-137
Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych Dorota Starzyńska s. 223-233
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim przedsiębiorstwie przemysłowym według stopnia zaawansowania technologicznego Dorota Starzyńska s. 725-738
    Zacytuj
  • Udostępnij
Struktura kapitałowa wykonawców a innowacyjność zamówień publicznych Dorota Starzyńska Wacława Starzyńska s. 773-784