Znaleziono 6 artykułów

Juliusz Starzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nasz dług wobec Matejki Juliusz Starzyński s. 2-3
"Realizm mieszczański a realizm socjalistyczny", Juliusz Starzyński, „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką”, R. I, 1950 : [recenzja] Juliusz Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 107-108
"Społeczna funkcja sztuki w świetle historii", Juliusz Starzyński, „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką”, R. I, 1950, z. 3-4 : [recenzja] Juliusz Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 108-109
"Romantyzm i narodziny nowoczesności", Juliusz Starzyński, Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Juliusz Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 124
"Romantyzm i nowoczesność", Juliusz Starzyński, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Juliusz Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 167
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Juliusz Starzyński s. 174-178