Znaleziono 4 artykuły

Maria Staworzyńska-Grządziel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znajomość pojęć szkolnych - programowych przez uczniów klas III z przedmiotów sprawnościowych : stan-poziom-uwarunkowania-wyniki badań Maria Staworzyńska-Grządziel s. 36-50
Znajomość pojęć szkolnych z przedmiotów ogólnohumanistycznych przez uczniów klas III Maria Staworzyńska-Grządziel s. 134-142
"Dziecko w relacjach ze światem zawodowym", Magdalena Piorunek, Poznań 1996 : [recenzja] Maria Staworzyńska-Grządziel Magdalena Piorunek (aut. dzieła rec.) s. 142-145
Zapobieganie patologiom społecznym dzieci i młodzieży : problemy alkoholowe Maria Staworzyńska-Grządziel s. 284-288