Znaleziono 1 artykuł

Milica Stefanowicz-Zlaticz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartość dowodowa przyznania się do winy oskarżonego w prawie jugosłowiańskim : [recenzja artykułu Milicy Stefanowicz-Zlaticz opublikowanego w "Annali prawnog fakulteta u Beogradu", 1963, nr 1-2] J. R. Milica Stefanowicz-Zlaticz (aut. dzieła rec.) s. 75