Znaleziono 6 artykułów

Jarosław Stoś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryzys teologii spekulatywnej w późnym średniowieczu i próby jej odnowy Jarosław Stoś s. 75-90
Ars vivendi et ars moriendi w pismach Jakuba z Paradyża Jarosław Stoś s. 104-117
Doktryna mistyczna "De theologia mystica" Jana Gersona : ogólne tło historyczno-doktrynalne Jarosław Stoś s. 123-134
Dialog człowieka z własna duszą w ujęciu Jakuba z Paradyża Jarosław Stoś s. 125-133
Krytyka metody scholastycznej oraz schola mystica w pismach Jakuba z Paradyża Jarosław Stoś s. 243-266
Jedenasty Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej, Porto, 26-31 sierpnia 2002 Jarosław Stoś s. 286-287