Znaleziono 4 artykuły

Marzenna Straszewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie ministerium świeckich według Y. Congara Marzenna Straszewicz s. 69-90
Funkcje świeckich we wspólnocie Kościoła w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II Marzenna Straszewicz s. 113-121
"Tous responsables dans l'Eglise? : le ministère presbytéral dans l'Eglise tout entière «ministerielle.» Lourdes 1973 : reflexions de l'Assemblée plénière de l'Episcopat", Paris 1973 : [recenzja] Marzenna Straszewicz s. 167-169
"Jean Puyo interroge le Père Congar : une vie pour la verité", Paris 1975 : [recenzja] Marzenna Straszewicz Yves Congar (aut. dzieła rec.) Jean Puyo (aut. dzieła rec.) s. 225-227