Znaleziono 3 artykuły

Tomasz Studzieniecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rynek usług sportowo-rekreacyjnych typu fitness w aglomeracji trójmiejskiej Stanisław Kowalewski Tomasz Studzieniecki s. 93-104
Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej : nowy instrument prawny i ekonomiczny ułatwiający rozwój turystyki transgranicznej w Polsce Tomasz Studzieniecki s. 175-186
Euroregiony : potencjał turystyczny Tomasz Studzieniecki s. 229-239