Znaleziono 1 artykuł

Ignacy Leonard Subera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Właściwość sądu z tytułu miejsca zamieszkania Ignacy Leonard Subera s. 125-170