Znaleziono 6 artykułów

Lucjan Suchanek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zapożyczenie i adaptacja a dzieje gatunku literackiego : na materiale rosyjskiej ballady romantycznej Lucjan Suchanek s. 3-15
Wokół Puszkina i Mickiewicza Lucjan Suchanek s. 98-101
Возможeн ли диалог культур? A. Солженицын, A. Зиновьев, Э. Лимонов o Западe Lucjan Suchanek s. 145-153
"Poeta antropocentrycznego pesymizmu. Twórczość Eugeniusza Boratyńskiego w oczach polskich badaczy", Lucjan Suchanek, "Ruch Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Lucjan Suchanek (aut. dzieła rec.) s. 168
"Parias i Heros. Twórczość Eduarda Limonowa", Lucjan Suchanek, Kraków 2001 : [recenzja] Robert Bieliński Lucjan Suchanek (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Jan Andrzej Białobłocki i barok rosyjski", Lucjan Suchanek [w:] "Polacy w życiu kulturalnym Rosji”, Red. R.Łużny, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Lucjan Suchanek (aut. dzieła rec.) s. 406