Znaleziono 1 artykuł

Zofia Sujkowska-Życka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przemiany w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej", Zofia Sujkowska-Życka, Warszawa 2013 : [recenzja] Bogdan Koszel Zofia Sujkowska-Życka (aut. dzieła rec.) s. 432-433