Znaleziono 1 artykuł

Justyma Suracka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zderzenie kultur w ujęciu translatorycznym na podstawie dziewiętnastowiecznych przekładów literatury rosyjskiej Justyma Suracka s. 326-334