Znaleziono 5 artykułów

Barbara Surdykowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola związków zawodowych w podnoszeniu kwalifikacji pracowników Barbara Surdykowska s. 141-165
Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu społecznego Sławomir Adamczyk Barbara Surdykowska s. 263-275
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy Barbara Surdykowska s. 271-295
Europejski autonomiczny dialog społeczny : szanse i zagrożenia Barbara Surdykowska s. 305-327
Różne perspektywy postrzegania prawa do rokowań zbiorowych Barbara Surdykowska s. 335-350