Znaleziono 1 artykuł

Andrzej Symonowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zadania filozofii w poszukiwaniu prawdy w świetle encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio" Andrzej Symonowicz s. 177-187