Znaleziono 2 artykuły

Alina Szala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The "international" motive in H. James's stories : its thematic variations and function = Motyw "międzynarodowy" w opowiadaniach H. Jamesa : warianty tematyczne i funkcja Alina Szala s. 39-58
D.H. Lawrence's "Leadership" novels: failure of vision or technique Alina Szala s. 163-177