Znaleziono 2 artykuły

Henryk Szczepański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólna charakterystyka polskiego czasopiśmiennictwa gospodarczego Drugiej Rzeczypospolitej Henryk Szczepański s. 23-44
Spis polskich czasopism gospodarczych (1918-1939) Henryk Szczepański s. 89-100