Znaleziono 7 artykułów

Maria Szczepaniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki ekonomiczne a poziom przestępczości – badanie ekonometryczne Piotr Bieniek Stanisław Cichocki Maria Szczepaniec s. 147-172
Bezrobocie jako czynnik kształtujący wskaźniki przestępczości Maria Szczepaniec s. 165-176
Komputer jako narzędzie przestępstwa Maria Szczepaniec s. 167-180
Badania genetyczne DNA na użytek procesu karnego Maria Szczepaniec s. 171-184
Zasada indywidualizacji kary na gruncie kodeksu karnego z 1997 r. Maria Szczepaniec s. 175-187
Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium prawa karnego i kryminologii : "Polityka karna w świetle nowych litewskiego oraz polskiego Kodeksów Karnych" Maria Szczepaniec s. 239-240
Dopuszczalność okazania głosu w świetle aktualnej regulacji prawnej Maria Szczepaniec s. 371-379