Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Szczepiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersytet Gdański Stanisław Szczepiński s. 161-164
Uniwersytet Gdański Stanisław Szczepiński s. 175-176
"Ze studiów nad „Księgami narodu i pielgrzymstwa polskiego”", Zbigniew Nowak, „Roczniki Humanistyczne”, t. X, z. 1: „Prace z Polonistyki”, Lublin 1961, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 5-124 : [recenzja] Stanisław Szczepiński Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) s. 540-544
"Twórczość poetycka Augusta Bielawskiego", Anna Goriaczko-Borkowska, redaktor tomu Jerzy Krókowski, Wrocław 1965, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 106, s. 188, 2 nlb. : [recenzja] Stanisław Szczepiński Anna Goriaczko-Borkowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Krókowski (aut. dzieła rec.) s. 607-613