Znaleziono 9 artykułów

Zbigniew Szeliga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ograniczenia w pociąganiu do odpowiedzialności karnej posłów i senatorów w Konkstytucji z 2 IV 1997 roku Zbigniew Szeliga s. 79-91
Wykonawcza działalność Rady Ministrów w okresie przekształceń ustrojowych Zbigniew Szeliga s. 109-120
W sprawie klasyfikacji funkcji Rady Ministrów w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku Zbigniew Szeliga s. 117-124
Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1947-1952 Zbigniew Szeliga s. 165-176
Rządowe inicjatywy ustawodawcze w latach 1989-1995 Zbigniew Szeliga s. 169-187
"O istocie akceptacji władzy państwowej", Grzegorz Leopold Seidler, Lublin 1995 : [recenzja] Zbigniew Szeliga Grzegorz Leopold Seidler (aut. dzieła rec.) s. 200-202
Z zagadnień skuteczności rządowych inicjatyw ustawodawczych Zbigniew Szeliga s. 219-229
"Instytucja Prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej", Bożena Dziemidok-Olszewska, Lublin 2003 : [recenzja] Zbigniew Szeliga Bożena Dziemidok-Olszewska (aut. dzieła rec.) s. 275-277
Sejm a odpowiedzialność konstytucyjna członków Rządu w latach 1989-1997 Zbigniew Szeliga s. 413-421