Znaleziono 2 artykuły

Alina Szepelska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspekty Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędach administracji samorządowej Alina Szepelska s. 250-261
Bariery przedsiębiorczości kobiet zamieszkujących obszary wiejskie Alina Szepelska s. 290-300