Znaleziono 1 artykuł

Zofia Szeptycka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wspomnienia z lat ubiegłych", Zofia z Fredrów Szeptycka, przygotował do druku, wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Zakrzewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. 392 + 14 wklejek ilustr. : [recenzja] Zdzisław Libera Zofia Szeptycka (aut. dzieła rec.) Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 344-347