Znaleziono 4 artykuły

Eugeniusz Szewc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Chwały" w listach Judy i 2 Piotra Eugeniusz Szewc s. 51-60
Autor, czas redakcji i adresaci Drugiego Listu św. Piotra. Eugeniusz Szewc s. 235-239
Imię J H W H w Talmudzie : na marginesie lektury „Talmudu” Abrahama Cohena Eugeniusz Szewc Abraham Cohen (aut. dzieła rec.) R. Gromadzka (tłum.) s. 314-315
Rzeź niewiniątek (Mt 2, 16) według historyków, egzegetów i w objawieniach Marii Valtorty Eugeniusz Szewc s. 365-371