Znaleziono 11 artykułów

Leszek Szewczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rezeption biblischer Quellen der Homilie in der Verkündigung Leszek Szewczyk s. 31-38
Rezeption biblischer Quellen der Homilie in der Verkündigung Leszek Szewczyk s. 31-38
Zagadnienia moralne w wypowiedzi kaznodziejskiej Leszek Szewczyk s. 48-57
Znaczenie terapii logopedycznej w kształceniu kaznodziejów Leszek Szewczyk s. 82-89
Na ambonie po śląsku? Kontrowersje wokół głoszenia słowa Bożego w dialektach i gwarach Leszek Szewczyk s. 82-93
Księdza Stanisława Wilczewskiego troska o jakość słowa (kaznodziejskiego) Leszek Szewczyk s. 101-109
Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki : nowe poszukiwanie wzajemnych relacji Leszek Szewczyk s. 127-136
"Siedzieć jak na tureckim kazaniu", czyli o trudnym języku kazań Leszek Szewczyk s. 143-151
Recepcja mariologii Vaticanum II w polskiej teorii i praktyce homiletycznej Leszek Szewczyk s. 276-287
Perswazja językowa w wybranych homiliach kapłanów archidiecezji katowickiej Leszek Szewczyk s. 359-376
Ksiądz Władysław Basista jako wychowawca, homileta i logopeda Leszek Szewczyk s. 435-444