Znaleziono 7 artykułów

Jolanta Szołno-Koguc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce funduszy celowych w systemie finansów publicznych Jolanta Szołno-Koguc s. 97-110
Zasady gospodarki budżetowej w ujęciu teoretycznym Jolanta Szołno-Koguc s. 129-144
Przyczyny oraz możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego Jolanta Szołno-Koguc s. 201-208
Subwencja ogólna w dochodach samorządu województwa lubelskiego w latach 2008-2011 Jolanta Szołno-Koguc s. 209-223
Problemy harmonizacji podatkowej w krajach Unii Europejskiej Jolanta Szołno-Koguc s. 253-266
Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami samorządowymi Jolanta Szołno-Koguc s. 257-269
Instrumenty zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na rynku finansowym Jolanta Szołno-Koguc s. 489-502