Znaleziono 2 artykuły

Jan Szpruch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pamiętniki", Jan Pasek, opracował i wstępem opatrzył Roman Pollak, ilustrował Adam Marczewski, słownik opracowała redakcja, Warsawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 451, 1 nlb. : [recenzja] Jan Szpruch Adam Marczewski (aut. dzieła rec.) Jan Pasek (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 560-569
"Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej", tom 1: Wiek XV-XVII, pod redakcją N. Assorodobraj, B. Baczko, L. Kołakowskiego, B. Suchodolskiego, redaktor naukowy Leszek Kołakowski, Warsawa 1956, Książka i Wiedza, s. 322 : [recenzja] Jan Szpruch N. Assorodobraj (aut. dzieła rec.) B. Baczko (aut. dzieła rec.) Leszek Kołakowski (aut. dzieła rec.) B. Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 567-580