Znaleziono 6 artykułów

S. W. Szuchardin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Istorija tiechniki. Bibliograficzeskij ukazatiel. 1956", pod red. S. W. Szuchardina, Moskwa 1963 : [recenzja] Zygmunt Brocki S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) s. 302-303
"Tiechnika w jejo istoriczeskom razwitii ot pojawlenija rucznych orudii truda do stanowlenija tiechniki maszyno-fabricznogo proizwodstwa", pod red. S. W. Szuchardina, N. K. Łamana, A. S. Fiedorowa, Moskwa 1979 : [recenzja] Jerzy Piaskowski A. S. Fiedorow (aut. dzieła rec.) S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) N. K. Łaman (aut. dzieła rec.) s. 423-427
"Istorija tiechniki. Bibliograficzeskij ukazatiel. 1957-1959", pod red. S. W. Szuchardina, Moskwa 1964 : [recenzja] Zygmunt Brocki S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) s. 426-427
"Istorija tiechniki", A. A. Zworykin, N. J. Ośmowa, W. J. Czernyszew, S. W. Szuchardin, Moskwa 1962 : [recenzja] W. J. Czernyszew (aut. dzieła rec.) N. J. Ośmowa (aut. dzieła rec.) S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) A. A. Zworykin (aut. dzieła rec.) s. 592-593
"Osnowy istorii tiechniki. Opyt razrabotki tieorieticzeskich i mietodołogiczeskich problem", S. W. Szuchardin, Moskwa 1961 : [recenzja] S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) s. 698-699
"Istorija tiechniki. Bibliograficzeskij ukazatiel. 1960-1961", pod red. S. W. Szuchardina, Moskwa 1964 : [recenzja] Zygmunt Brocki S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) s. 841-842