Znaleziono 3 artykuły

Anna Szweykowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Twórczość Vergilio Puccitellego dla polskiej sceny / 1635-1648 Jadwiga Szwedowska Anna Szweykowska (aut. dzieła rec.) s. 160
">>Dafne<<- zaginiony dramma per musica sceny władysławowskiej. (Próby rekonstrukcji zawartości utworu)", Anna Szweykowska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.27 Kraków 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Anna Szweykowska (aut. dzieła rec.) s. 162
"Wenecki teatr modny", Anna Szweykowska, Kraków 1981 : [recenzja] Maria Prussak Anna Szweykowska (aut. dzieła rec.) s. 254