Znaleziono 3 artykuły

Anna Szymańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Upadłość konsumencka w wybranych krajach Unii Europejskiej a kryzys gospodarczy Anna Szymańska s. 54-67
Postawy starszych konsumentów wobec produktów innowacyjnych Dorota Szepieniec-Puchalska Anna Szymańska s. 185-203
Zróżnicowanie składek na europejskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC Anna Szymańska s. 319-332