Znaleziono 5 artykułów

Anna Szymczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Labour Share in the Domestic Income Compared to Different Labour Markets Małgorzata Gawrycka Anna Szymczak s. 65-79
Język jako podstawa dialogu międzykulturowego i tolerancji Judyta Etmańska Anna Szymczak s. 85-89
Inwestycje a zatrudnienie w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013 Małgorzata Gawrycka Anna Szymczak s. 185-196
Zróżnicowanie korzyści ekonomicznych z zaangażowania czynnika pracy Małgorzata Gawrycka Anna Szymczak s. 197-206
Inwestycje i zatrudnienie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej dekadzie członkostwa w UE Anna Szymczak s. 419-432