Znaleziono 3 artykuły

Irena Szypułowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kulturotwórcza rola szkolnictwa muzycznego w Kielcach w latach 1945-1950 Irena Szypułowa s. 125-134
Organizacja orkiestry symfonicznej w Kielcach w pierwszych latach Polski Ludowej Irena Szypułowa s. 135-139
"Pieśń szkolna : jej teoria, historia oraz miejsce w repertuarze edukacyjnym szkolnictwa polskiego XIX i XX wieku", Irena Szypułowa, Kielce 1994 : [recenzja] Mieczysław Inglot Irena Szypułowa (aut. dzieła rec.) s. 215-220