Znaleziono 7 artykułów

Alina Szypulewska-Porczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Patterns of trade in a time of crisis - integration of Polish services market within the European Union Alina Szypulewska-Porczyńska s. 60-70
Równoważność wymogów w regulacjach bankowych Unii Europejskiej - koncepcja i znaczenie Alina Szypulewska-Porczyńska s. 65-74
Is EU services markets integration progressing? Analyzing EU trade in services through commercial presence Alina Szypulewska-Porczyńska s. 70-85
Integration of Financial Markets in the European Union after 2018 Alina Szypulewska-Porczyńska s. 173-188
Znaczenie europejskiej legitymacji zawodowej dla integracji rynków usług państw Unii Europejskiej Alina Szypulewska-Porczyńska s. 193-203
"Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej", Alina Szypulewska-Porczyńska, Warszawa 2014 : [recenzja] Halina Nakonieczna-Kisiel Alina Szypulewska-Porczyńska (aut. dzieła rec.) s. 307-311
O stanie integracji unijnych rynków usług na podstawie danych statystycznych dotyczących mobilności osób Alina Szypulewska-Porczyńska s. 339-363