Znaleziono 8 artykułów

Tomasz Szyszlak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działania podejmowane przez władze bułgarskie w ramach Dekady Integracji Romskiej 2005-2015 Tomasz Szyszlak s. 43-56
Białoruski kierunek turystyki religijnej i sentymentalnej Polaków Tomasz Szyszlak s. 49-61
Ukraińskie formacje policyjne i służby specjalne wobec konfliktów religijnych na przełomie XX i XXI w. Tomasz Szyszlak s. 199-212
Czynnik religijny w konfliktach etnicznych na przykładzie konfliktu rosyjsko-tuwińskiego Tomasz Szyszlak s. 221-235
"Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy", Tadeusz Białek, Warszawa 2008 : [recenzja] Tomasz Szyszlak Tadeusz Białek (aut. dzieła rec.) s. 227-233
"Nowoczesne Indie. Wyzwania rozwoju", S. Tokarski, S. Bhutani, Warszawa 2007 : [recenzja] Tomasz Szyszlak S. Bhutani (aut. dzieła rec.) S. Tokarski (aut. dzieła rec.) s. 287-288
"Lwowskie sacrum, kijowskie profanum. Grekokatolicyzm w ukraińskiej przestrzeni publicznej od pierestrojki do pomarańczowej rewolucji", Tomasz Szyszlak, Warszawa 2012 : [recenzja] Grzegorz Tokarz Tomasz Szyszlak (aut. dzieła rec.) s. 355-357
Porozumienie Konstytucyjne między Państwem Gruzińskim i Gruzińskim Apostolskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym z 14 X 2002 r. Tomasz Szyszlak s. 361-364