Znaleziono 1 artykuł

Waldemar Tłokiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Naucznoje tworczestwo", pod red. S. R. Mikulinskogo, M. G. Jaroszewskogo, Moskwa 1969 : [recenzja] Waldemar Tłokiński M. G. Jaroszewski (aut. dzieła rec.) S. R. Mikulinski (aut. dzieła rec.) s. 811-813