Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Tłomacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walka z analfabetyzmem wśród mieszkańców powiatu bialskiego w latach 1945-1951 Andrzej Tłomacki s. 91-100
Kościół rzymsko-katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (Kościół neounicki) na południowo-wschodnim Podlasiu w latach 1924-1947 Andrzej Tłomacki s. 96-130
Stosunki polsko-żydowskie na terenie południowo-wschodniego Podlasia w latach 1944-1947 na przykładzie gminy Janów Podlaski Andrzej Tłomacki s. 187-200
"Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia", Stanisław Cynarski, Warszawa 1996 ; "Ostatni Ordynat : z Janem Zamoyskim spotkania i rozmowy", Robert Jarocki, Warszawa 1996 ; "Sapiehowie", Andrzej Tłomacki, Warszawa 1996 : [recenzja] Lidia Hanakówna Stanisław Cynarski (aut. dzieła rec.) Robert Jarocki (aut. dzieła rec.) Andrzej Tłomacki (aut. dzieła rec.) s. 245-248
Stosunki społeczno-polityczne w Kodniu w latach 1918-1944 Andrzej Tłomacki s. 381-445