Znaleziono 11 artykułów

Maria Tarnowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały źródłowe archiwów państwowych województwa olsztyńskiego do dziejów Warmii i Mazur w latach 1945-1950 Maria Tarnowska s. 31-64
Stan zachowania i zawartości akt Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z lat 1946-1950 Maria Tarnowska s. 51-74
"Dni otwarte" w Archiwum Państwowym w Olsztynie Maria Tarnowska s. 99-106
Wykorzystanie materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Olsztynie w latach 1976-1985 Maria Tarnowska s. 131-141
Wykorzystanie zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie do badań naukowych w latach 1986 – 2000 Maria Tarnowska s. 139-154
Akta organizacji młodzieżowych z lat 1945-1948 w Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie Waldemar Szlachcic Maria Tarnowska s. 197-212
"Wspomnienia", Maria Tarnowska, Warszawa 2002 : [recenzja] Agnieszka Gątarczyk Maria Tarnowska (aut. dzieła rec.) s. 205-207
Bibliografia martyrologii Warmii, Mazur i Powiśla w latach 1939-1945 Maria Tarnowska s. 229-266
Pracownia naukowa wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie w latach 1965-1975 Maria Tarnowska s. 295-303
Akta Polskiej Partii Robotniczej w zasobie aktowym Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie Waldemar Szlachcic Maria Tarnowska s. 429-446
Akta Polskiej Partii Socjalistycznej w zasobie aktowym Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie [cz. 2] Waldemar Szlachcic Maria Tarnowska s. 549-566