Znaleziono 3 artykuły

Rafał Teluk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opiniowanie przez biegłego z zakresu slangu narkotykowego i przestępczości narkotykowej na podstawie materiałów niejawnych uzyskanych w wyniku podsłuchu telefonicznego Rafał Teluk s. 131-148
Osobowe źródła informacji jako jedna z metod operacyjnego działania organów policyjnych Rafał Teluk s. 167-192
Inwigilacja i infiltracja jako efektywne metody uzyskiwania informacji operacyjnych na temat środowiska przestępczego lub kryminogennego Rafał Teluk s. 177-196